"ЕВРОВИЖЪН - БУРГАС" ЕООД  

GSM: 0887 241 267

  Системата представлява датчик, който на определено време измерва показателите на водата и оценява замърсеноста и. Целта е непрекъснат контрол на качеството на водата и съответно управление на работният процес. Според получените от датчика данните параметрите на работа се променят за най-качествена и икономична работа. Системата е свързана и  с автоматичен избор на програма от самият уред, единственото което трябва да направи потребителя е да въведе първоночалните параметри.