"ЕВРОВИЖЪН - БУРГАС" ЕООД  

GSM: 0887 241 267

  Това е система в хладилната техника.Тя се използва в хладилното отделение на хладилниците. При нея охлаждащият елемент е вграден в задната стена на отделението на хладилника. Системата функционира по следният начин, при включване на охлаждането задната стена се охлажда до температура под 0 градуса Целзии и влагата, която се намира във въздуха, се отлага като тънка коричка от лед по задната стена на уреда, след достигане на зададената температура охладителният процес спира и т.к. в хладилноно отделение се поддържат температури от +2 до +8 градуса /според марката и модела и зададената температура/ този слой лед се разтапя и по улеите в задната част на хладилника водата се извежда извън хладилника. Кондензираната вода се събира във ваничка над компресора и под действие на топлината отделяна при работа се изпарява в околният въздух.
При натрупване на лед върху задната стена, което не е нормално за уреда, трябва да се намали степентта на охлаждане или да се проверят уплътненията за лошо прилепване. Трябва да имате в предвид че ледът влошава работата на хладилника и разходът на електроенергия се покачва.

 

 

 

Още в тази категория: Но фрост »